Työelämäpalvelut Kotka on Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston,  Kymsoten, Kelan ja palveluntuottajien muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto.

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita asiakkaita.

Monialaisen yhteispalvelun asiakkaat ovat pääsääntöisesti työmarkkinatukea saavia pitkäaikaistyöttömiä, joiden ammatillinen kehittyminen edellyttää monialaista yhteistyötä 

           -   työmarkkinatukea maksettu vähintään 300 pv tai

           -   asiakas on yli 25 -vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kk tai

         -   alle 25-vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 6 kk.

Monialainen yhteispalvelu tarjoaa asiakkaille eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelu on tarjolla jokaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa Manner-Suomen kunnissa. 

Asiakkaat ohjautuvat monialaiseen yhteispalveluun pääsääntöisesti TE-toimiston, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden tai Kelan kautta, mutta voit myös itse olla meihin yhteydessä, jos koet tarvitsevasi moniammatillista tukea työllistymiseesi.

Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen tai ammatillisen koulutuksen hankkiminen.

Asiakkailla tulee olla riittävät sosiaaliset ja terveydelliset valmiudet hyödyntää verkoston palveluja. Asiakkailta edellytetään valmiutta sitoutua suunnitelmalliseen toimintaan työelämän tai koulutuksen suuntaan. Työ- ja toimintakyvyn tulee yltää vähintään toimimiseen kuntouttavassa työtoiminnassa ohjeistuksen mukaisesti.

Monialainen yhteispalvelu käynnistyy kartoitusjaksolla, jonka aikana asiakkaan tilanne arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostokumppanien kanssa.

Asiakkaan kanssa laaditaan hänelle soveltuva yksilöllinen monialainen työllistymissuunnitelma, jonka toteuttamista tuetaan tiiviillä yhteydenpidolla ja saatavilla olevilla palveluilla. Tavoitteeseen pyrittäessä apuna voidaan käyttää esim. työkokeilua tai kuntouttavaa työtoimintaa.

Palvelemme asiakkaita pääsääntöisesti aikavarauksella, mutta tarvittaessa tavoitat meidät myös puhelimitse tai sähköpostilla.